Światło w uprawie roślin w pomieszczeniach zamknietych cz1

Światło w uprawie roślin w pomieszczeniach zamknietych cz1
17 listopada 2015 herbshydroadministruje

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/trady/domains/uprawiamwlasnejedzenie.pl/public_html/wp-content/themes/atelier/swift-framework/content/sf-post-formats.php on line 89

Światło. Może i nudy ale istotne nudy:)

 Najważniejszym czynnikiem klimatycznym wpływającym na wzrost i rozwój roślin jest światło będące częścią promieniowania słonecznego. W procesie fotosyntezy jest ono źródłem energii.

Całkowite promieniowanie słoneczne ma długość fali 300-3000nm. Promieniowanie wpływające na proces fotosyntezy jest nazywane fotosyntetycznie aktywnym tzw. PAR (photosynthetically active radiation). 

 Zbadano, iż przy gęstości strumienia fotonów PAR w zakresie 400-1000nm proces fotosyntezy w roślinach warzywnych przebiega najintensywniej.

Maksymalna absorpcja chlorofilu a przypada na długości fal 410nm, 430nm, 662nm a chlorofilu b 453nm oraz 642nm. Absorpcje chlorofilu a i b w zależności od długości fal pokazuje rysunek poniżej.

 

 Rys.. Rozkład absorpcji chlorofilu a i b. Źródło: (20)
 Światło o zbliżonych parametrach wymienionych powyżej, występuje w Polsce zazwyczaj w miesiącach wiosennych i letnich.

W okresie od października do marca rośliny maja niekorzystne warunki świetlne.Wynika to z następujących czynników:

 • mniejsza intensywność promieniowania,
 • mniejszy kąt padania promieni słonecznych (w uprawie pod osłonami powoduje tostraty światła na skutek odbicia części promieni od szyb i folii),
 • krótszy dzień,
 • mało dni słonecznych (nawet słabe zachmurzenie potrafi rozproszyć promienie słoneczne, oraz 8 do 10-cio krotnie zmniejsza natężenie promieniowania)
 •  liczba godzin słonecznych (usłonecznienie) w ciągu doby jest niewielka

Źródła holenderskie podają że poprawa warunków świetlnych wpływa wprost proporcjonalnie na zwiększenie plonu (polepszenie warunków świetlnych o 1% zwiększa plon
o 1%)

 Mamy szklarnie / szklarenkę itd. i nie chcemy doświetlać, co możemy zrobić?
 ustawienie szklarni/tunelu foliowego dłuższym bokiem w kierunku północ-południe, pozwala dostarczyć roślinom największą ilość światła w całym okresie wegetacyjnym,
 • ustawienie szklarni/tunelu foliowego w kierunku wschód-zachód daje możliwość lepszego wykorzystania dostępnego światła w okresach jego niedoboru (sensowne ustawienie mnożarek produkujących od października do marca rozsadę warzyw),
 • uzupełnianie światła naturalnego światłem elektrycznym,
 • odpowiednia grubość szkła w szklarni,
 • częste czyszczenie materiału przykrywającego (np. przed i po zimie),
 • szersze rozstawienie szczeblin o małych przekrojach,
 • odpowiednie zagęszczenie roślin dostosowane do gatunku (w zależności od liczby pędów na jednostce powierzchni, liczby i wielkości liści, rozmieszczenie liści na roślinie decydujący element o LAI – indeks powierzchni liści, czyli ile razy powierzchnia liści rośliny jest większa od powierzchni podłoża zajmowanego przez daną roślinę),

Ciąg dalszy nastąpi 🙂

Comments (0)

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*